Pages

Selasa, 22 Januari 2013

Perbandingan Islam dan Demokrasi Serta Perbezaannya

 AL-HABIB RIZIEQ MEMBERI PENERANGAN PERBEZAAN ISLAM DAN DEMOKRASI

 


Ramai yang meminta saya menulis mengenai Demokrasi dari sudut pandangan saya, menilai perbezaannya dengan Islam, kesannya serta bagaimana seharusnya sikap umat Islam dalam menangani demokrasi. Saya hargai permintaan tersebut dan menurut pengamatan saya ini merupakan isyarat besar yang terbit dari sikap masyarakat yang semakin peka dengan segala perkara dan fahaman yang menjadi amalan yang mempengaruhi kehidupan mereka.

Isyarat ini juga saya jadikan kayu ukur atau penanda aras tahap kesedaran yang sudah wujud pada sebilangan besar masyarakat dunia yang sudah dapat merasakan betapa bahayanya idea atau fahaman Demokrasi ini. Satu fahaman yang sebenarnya hanya mengundang lebih banyak kerosakan dan kemudaratan berbanding kebaikan. Apatah lagi apabila Demokrasi digandingkan dengan Kapitalisme. Semakin besar kerosakan yang dilakukannya.

Alhamdulillah, kini sudah semakin ramai yang menyedari bahawa dunia sedang berada diambang kehancuran akibat mengamalkan fahaman dan sistem tersebut.

Demokrasi sebagaimana yang telah dimaklumi ramai berasal dari dua perkataan Yunani iaitu Demos dan Kratos. Demos membawa maksud masyarakat, bangsa atau rakyat sementara Kratos pula membawa maksud kuasa. Ini bererti bahawa perkataan Demokratos itu membawa maksud Kuasa Rakyat
.
Demokrasi sebenarnya tidak mempunyai satu definasi yang tepat yang bolih disepakati dan diterima secara universal. Walau bagaimanapun, kebebasan dan kesaksamaan telah dikenal pasti sebagai karakter atau ciri-ciri penting dalam Demokrasi sejak sekian lama. Prinsip ini diperlihatkan pada setiap warga yang mempunyai hak yang sama dihadapan undang-undang.

Menurut beberapa teori mengenai Demokrasi, mewujudkan sebuah kedaulatan atau kerajaan yang popular adalah merupakan prinsip asas kepada sistem tersebut. Prinsip asas Demokrasi juga dizahirkan sebagai kebebasan untuk memperjuangkan sesuatu yang belum wujud sebelumnya untuk menjadi realiti atau sesuatu yang sebelumnya tidak dibenarkan dan mungkin tidak diketahui.

Kebebasan seperti ini dihubung-kaitkan dengan proses untuk melahirkan atau mewujudkan manusia ataupun kemampuan untuk memulakan sesuatu yang baru dengan melihat demokrasi tidak hanya sebagai sebuah sistem politik tetapi sebuah idealisme, sebuah inspirasi, sebuah realiti yang berkait rapat dan bergantung kepada gambaran mengenai kewajarannya untuk menjadi manusia atau bagaimana sewajarnya manusia itu perlu untuk menjadi sebenar-benar manusia. Kewajaran tanpa batasan yang digalas sebagai hak asasi manusia dan dipandu oleh hawa nafsu yang senantiasa menuruti kehendak dan kemahuan manusia.

Lebih mengerunkan apabila Demokrasi berada ditangan umat Islam, ramai yang beranggapan bahawa Demokrasi mempunyai banyak persamaan dengan Islam. Benarkah begitu ? Sekiranya benar sekali pun namun pada hakikatnya Islam tetap Islam dan Demokrasi tetap Demokrasi kerana jurang perbezaannya juga sangat besar. Begitu juga dengan kesan dan akibat yang terhasil daripada pengamalannya.

Islam adalah agama wahyu. Islam adalah aqidah, syarak dan akhlak. Islam adalah agama yang sempurna dan komprehensif. Mendaulatkan syariat Islam dalam semua aspek kehidupan bererti kita telah mendaulatkan Allah SWT. Pemilik dan Penguasa yang mutlak terhadap alam ini dan seluruh penghuninya. Dan ini bertepatan dengan prinsip keadilan didalam Islam yang menegaskan bahawa keadilan itu adalah meletakkan yang hak diatasnya.

Sementara Demokrasi pula adalah sistem yang mendaulatkan rakyat yang pada hakikatnya adalah hamba Allah SWT tetapi telah dipertuankan dan diberikan hak untuk menggubal dan membentuk undang-undang dan peraturannya sendiri. Ini jelas bertentangan dengan prinsip keadilan kerana meletakkan sesuatu bukan diatas tempatnya. Hamba yang seharusnya sujud dan patuh kepada Tuhannya kini menjadi menjadi Tuan dan bertindak mengatur kehidupannya menurut kehendak dan kemahuannya berasaskan kepada kewajaran tanpa batasan.

Demokrasi walaupun lantang dengan slogan ‘dari rakyat kepada rakyat dan untuk rakyat’ dan kelihatan seolah-olah memperjuangkan kepentingan dan kebajikan segenap lapisan rakyat namun dari segi amalannya ianya sekadar mempromosi dan memperjuangkan kepentingan golongan tertentu yang memiliki pengaruh keatas pembuat dasar dan keputusan sahaja. Sering berlaku undang-undang dan peraturan yang digubal menafikan kepentingan umum.

Dibawah ini diperturunkan serba ringkas beberapa perbezaan besar dan ketara antara Islam dan Demokrasi sekadar untuk dijadikan renungan. Untuk kefahaman yang lebih mendalam saya mohon para pembaca dapat meluaskan lagi pembacaan dan melakukan kajian dengan lebih mendalam lagi :-

1. Sumber - Islam adalah agama dari Allah SWT yang Maha agung dan bersifat sempurna. Tuhan yang menjadikan tujuh petala bumi dan tujuh petala serta barang yang ada diantara keduanya. Islam diturunkan secara wahyu kepada Nabi Muhamad Rasulullah SAW dengan perantaraan melalui malaikat Jibrail. Manakala sumber Demokrasi pula adalah ideologi manusia yang bersifat lemah dan tidak sempurna.

2. Pedoman – Al-Quran dan As-Sunnah adalah sumber rujukan dan pedoman kepada syariat Islam manakala Demokrasi pula kepada undang-undang dan peraturan buatan manusia.

3. Pembuat Hukum – Dalam Islam Allah SWT yang membuat hukum dalam syariat Islam sementara dalam Demokrasi, majoriti wakil rakyat yang membuat hukum.

4. Hukum – Islam menghukum melalui syariat Islam. Demokrasi pula menghukum melalui undang-undang yang telah disepakati oleh majoriti wakil rakyat.

5. Sifat Hukum – Syariat Islam sifatnya kekal dan stabil. Tidak berubah-ubah semenjak seribu empat ratus tahun dahulu. Manakala Demokrasi pula hukumnya berubah-ubah menurut kehendak dan kemahuan majoriti wakil rakyat.

6. Penghapusan Hukum – Tidak ada penghapusan hokum dalam Islam. Dalam amalan Demokrasi sesuatu hokum itu bolih dimansuhkan atau dihapuskan menurut kehendak dan kemahuan majoriti wakil rakyat.

7. Perubahan Hukum – Walaupun hokum dalam syariat Islam itu sifatnya kekal namun ia tidak statik. Perubahan dibenarkan sekiranya wujud keadaan darurat (keadaan yang merbahaya dan bolih membawa maut). Contohnya seperti hukum memakan daging Babi. Hukumnya adalah haram namun dibenarkan sekiranya wujud keadaan darurat. Kelongaran yang diberikan tidak mengubah hakikat bahawa hukum memakan daging Babi adalah tetap haram. Dalam Demokrasi hukum sentiasa berubah-ubah menurut kehendak dan kemahuan majoriti wakil rakyat.

8. Pengambilan Hukum – Dalam Islam hukum diambil berdasarkan dalil syar’I yang terkuat. Sekiranya berlaku khilaf atau keraguan maka pendapat majoriti ahli-ahli Fukaha (pakar dalam bidang ilmu Fekah) atau keputusan imam/khalifah diutamakan. Manakala dalam Demokrasi hukum ditentukan oleh majoriti wakil rakyat.

9. Penyelesaian Masalah – Islam mengamalkan musyawarah sebagai kaedah untuk menyelesaikan masalah dengan membentuk majlis syura. Demokrasi pula mengunakan kaedah undi atau pungutan suara dalam mencari jalan penyelesaian.

Antara amalan-amalan Demokrasi yang mendatangkan kesan buruk dalam masyarakat adalah :-

1. Satu orang satu undi – Mencerminkan hak persamaan dalam demokrasi. Namun, memberikan hak bersuara yang sama kepada setiap orang jelas menafikan prinsip keadilan. Mana mungkin kita samakan antara orang pandai dan orang bodoh. Orang tua dan orang muda. Orang jahat dan orang baik. Orang kaya dan orang miskin. Ini akan menyebabkan ketidak-seimbangan dalam masyarakat. Amalan ini menyebabkan munculnya berbagai gerakan yang memperjuangkan hak persamaan.
Sebagai contoh gerakan feminisme yang menuntut hak persamaan gender supaya tidak wujud perbezaan antara lelaki dan perempuan dengan alasan berlaku diskriminasi gender dikalangan masyarakat.

2. Kebebasan bersuara – Amalan ini menumbuhkan fahaman bahawa semua orang berhak bersuara dan memberikan pendapat. Dan pendapat mereka perlu dihormati. Ini menyebabkan timbulnya berbagai-bagai spekulasi dan persepsi negatif yang mengelirukan. Mereka mengeluarkan pendapat tanpa mengambil kira kepentingan umum dan tanpa dalil serta fakta yang jelas. Semuanya berlaku atas nama kebebasan bersuara.

3. Kebebasan berekspresi – Amalan ini pula menyebabkan wujudnya perhimpunan dan perarakkan dijalanan atau amalan demontrasi yang sering menganggu ketenteraman awam. Banyak kes yang berlaku, perhimpunan dan perarakkan yang pada mulanya dijalankan secara aman bertukar menjadi ganas. Perhimpunan dan perarakan liar ini adakalanya mampu menggulingkan sebuah kerajaan yang dipilih secara sah oleh rakyat. Tindakan yang tidak mencerminkan prinsip-prinsip demokrasi sama sekali namun disahkan dan diterima kerana menguntungkan golongan yang berkepentingan.

Terlalu banyak kesan buruk yang timbul akibat dari amalan demokrasi yang tidak terkawal. Kesannya dapat dilihat dalam semua aspek kehidupan seperti dalam politik, ekonomi, kewangan, pendidikan, sukan, kemasyarakatan dan juga alam sekitar. Dan yang paling menyedihkan, elemen-elemen demokrasi juga dapat dilihat dalam amalan yang bersifat keagamaan.

Dalam kontek Malaysia, kebebasan melampau dalam amalan demokrasi masih agak terkawal. Kawalan ini dapat dilakukan atas kapasiti Malaysia sebagai sebuah Negara yang telah menjadikan Islam sebagai agama resmi. Atas dasar tersebut, pandangan dari sudut Islam tetap diambil kira dalam segala hal.

Sebagai umat Islam kita perlu berhati-hati dalam mengamalkan demokrasi. Kita seharusnya mengetahui bahawa amalan demokrasi bolih menyebabkan kita menjadi kufur dan terkeluar dari akidah Islamiyah. Kita hanya dibenarkan terlibat dalam demokrasi atas dasar darurat dan sekadar untuk memastikan bahawa umat Islam tidak dizalimi dan untuk mengelakkan kemudharatan yang lebih besar daripada menimpa umat Islam.

Sebagai umat Islam kita harus sentiasa mempunyai iktikad dan iltizam yang kuat untuk mendaulahkan syariat Islam suatu hari nanti. Kita harus terus berusaha tanpa rasa jemu dan putus asa. Insyaallah, janji Allah SWT sudah semakin hampir.Antara barat dan Islam adalah umpama buku dan ruas tidak boleh disatukan. Segala peraturan dan perundangan antara barat dan Islam jelas menunjukkan perbezaan yang ketara. Dari segi amalan politik dan juga sistem antara kedua-duanya jelas berbeza. Demokrasi liberal barat adalah berlandaskan falsafah kekuasaan rakyat semata-mata tetapi juga perbezaan antara kedua-duanya dapat dijelaskan dengan lebih terperinci dari segi definisi, pemilihan khalifah, bidang kuasa, perundangan dan hak bersama. Perbezaan dari segi hak bersama ini merangkumi perbezaan hak antara orang Islam dengan orang bukan Islam

Seperti yang telah diketahui sistem demokrasi adalah sangat mementingkan kedaulatan rakyat. Ini adalah kerana kuasa mutlak untuk membuat undang-undang dalam menentukan nilai-nilai dan norma amalan terletak di tangan rakyat ataupun dengan ertikata lain supaya lebih mudah difahami adalah rakyat berhak menentukan segala-galanya. Contohnya seperti jika mendapat sokongan daripada rakyat undang-undang yang baik dimansuhkan manakala undang-undang yang tidak baik di wujudkan ataupun di gubal semula.

Sebaliknya ini sangat berbeza dengan sistem syura dalam Islam sebagai satu agama yang mempunyai prinsip-prinsip keimanan yang tinggi kepada Allah S.W.T, mengasaskan sesebuah negara itu adalah berdasarkan kekuasaannya dan manusia telahpun ditugaskan sebagai khalifah di muka bumi ini. Oleh itu segala amalan dalam sistem pemerintahan Islam mestilah merujuk kepada al-Quran dan Sunnah. Bagi demokrasi liberal menurut sesetengah sarjana menganggap demokrasi sebagai asas atau dasar manakala sebahagian yang lain pula mendefinisikan sebagai bentuk atau kaedah. Namun begitu, kebanyakkan sarjana bersependapat bahawa demokrasi ialah sistem yang berasaskan pihak berasingan yang majoriti pentadbir menghormati hak minoriti.

PERBEZAAN ANTARA SISTEM SYURA DENGAN SISTEM DEMOKRASI

Dari segi definisi :

Apabila dibincangkan mengenai demokrasi satu perkara yang terlintas di hati kita adalah kebebasan. Ini adalah kerana sesebuah negara yang mengamalkan sistem yang memberi kebebasan kepada rakyatnya dalam serba-serbi walaupun pada hakikatnya kebebasan itu masih boleh dipertikaikan. Namun apabila kita merujuk kepada istilah sebenar, demokrasi adalah bermakna pemerintahan rakyat.

Demokrasi itu berasal daripada perkataan Greek iaitu demos dan cratos yang bermaksud kuasa rakyat. Demokrasi bererti manusialah yang menggubal undang-undang atau manusialah yang menjadi legislator. Idea demokrasi ini dipelopori oleh para pemikir Greek yang ingin mencari penyelesaian bagi urusan kehidupan seharian mereka. Ia kemudiannya dibangkitkan semula oleh para pemikir Eropah ketika berlakunya konflik antara rakyar dan pemerintah. Konflik ini akhirnya mencetuskan revolusi dan antara revolusi yang terkemuka ialah Revolusi Perancis yang mana rakyat bangkit menentang pemerintah.

Walaupun sistem demokrasi pada zaman Greek adalah terhad kepada kaum lelaki sahaja, namun konotasi demokrasi modon lazimnya merujuk kepada semua penduduk di sesebuah negara. Ini menunjukkan bahawa demokrasi mementingkan kedaulatan rakyat. Dalam sistem ini kuasa mutlak membuat undang-undang dalam menentukan nilai-nilai dan norma-norma amalan terletak di tangan rakyat. Dengan erti kata lain rakyat berhak menetukan segalanya. Undang-undang yang baik boleh dimansuhkan dan undang-undang yang tidak baik boleh diwujudkan jika ada sokongan daripada rakyat.

Sehubungan itu berbeza dengan Islam, undang-undang ataupun syariat adalah telah ditetapkan oleh Allah s.w.t yang mencakupi segala kehidupan manusia tidak kira dari aspek politik, ekonomi, mahupun sosial atau muamalat. Oleh itu sistem syura adalah merupakan suatu sistem pemerintahan yang berlandaskan syariat yang telah digariskan oleh Allah s.w.t dalam al-Quran. Sistem syura ini adalah merupakan suatu sistem yang dicernakan sejak zaman Rasulullah s.a.w untuk melaksanakan syariat yang telah ditetapkan oleh Allah s.w.t dengan cara bermusyawwarah.

Definisi syura adalah kata nama daripada perkataan “Al-Musyawwaratun” atau “Watasyawwarun” bererti mengutarakan pendapat (Dr. Lukman Thaib, 1995). Definisi syura ini jelas menunjukkan bahawa pendapat adalah diutamakan di dalam sesebuah perkara. Melalui prinsip ini peranan ummah atau rakyat Islam adalah dipentingkan di dalam perlaksanaan dan pembuatan sesuatu dasar yang berlandaskan al-Quran.

Sebaliknya Islam sebagai satu agama yang mempunyai prinsip keimanan yang tinggi kepada Tuhan, mengasaskan sesebuah negara itu berdasarkan kekuasaan Allah dan manusia pula ditugaskan sebagai khalifah. Amalan-amalan di dalam demokrasi Islam adalah merujuk kepada Al-Quran dan Sunnah. Bagi demokrasi liberal menurut setengah-setengah sarjana menganggap demokrasi sebagai asas atau dasar manakala sebahagian yang lain pula mendefinisikannya sebagai bentuk atau kaedah. Namun begitu kebanyakan sarjana bersependapat bahawa demokrasi ialah sistem yang berasaskan pihak berasingan yang majoriti, pentadbir menghormati hak minoriti (Dr. Lukman Thaib 1995:8).

PERBEZAAN ANTARA SISTEM SYURA DENGAN SISTEM DEMOKRASI

Dari segi pemilihan khalifah/pemimpin :

Perbezaan dari segi pemilihan pemimpin adalah perbezaan yang paling ketara antara sistem syura dengan sistem demokrasi. Dalam sistem syura pemilihan khalifah atau seseorang yang bakal memimpin negara adalah berdasarkan apa yang telah disarankan oleh Allah S.W.T dalam al-Quran.

Menurut apa terkandung dalam al-Quran seseorang pemimpin itu haruslah mempunyai ciri-ciri atau pun kriteria-kriteria tertentu seperti seorang yang tinggi keimanan dan ketaqwaannya kepada Allah S.W.T, mempunyai ilmu pengetahuan yang luas terutamanya dalam konteks politik atau pemerintahan negara serta dalam konteks ekonomi dan sosial.

Di samping itu juga, seseorang khalifah itu haruslah mempunyai kesihatan fizikal dan mental yang baik, serta mempunyai kemahiran dalam bidang pertahanan negara iaitu kemahiran dalam ilmu peperangan.

Dalam konteks yang berlainan, pemimpin yang dilantik mengikut sistem syura adalah berasaskan kebenaran dan menjauhi sebarang bentuk kebatilan yakni pemimpin yang mempunyai sahsiah dan keperibadian yang baik serta bukan dari kalangan orang yang fasik mahupun munafik.

Ini selaras dengan apa yang disarankan dalam al-Quran yang sering menyuruh umat Islam supaya mengikuti kebenaran dan menjaga kebaikan masyarakat manusia dengan tidak mengambil kira terhadap suara dan kehendak golongan majoriti sebagai ukuran yang boleh diterima terutamanya dari segi pemilihan pemimpin. Firman Allah S.W.T dalam Surah Yunus ayat 32 yang bermaksud : “Maka tidak ada sesudah kebenaran itu, melainkan kesesatan.”

Dalam ayat yang sama Allah S.W.T berfirman:“Maka apakah orang-orang yang menunjuki kebenaran itu lebih berhak diikuti ataukah orang yang tidak dapat memberi petunjuk kecuali (bila) diberi petunjuk?”

Ini jelas berlainan sama sekali dengan sistem demokrasi yang menjadikan suara majoriti dalam pemilihan pemimpin sebagai asas tanpa mengira sahsiah, akhlak, serta keperibadian pemimpin itu sendiri. Asalkan seseorang itu dicalonkan untuk menjadi pemimpin dan mendapat sokongan majoriti daripada rakyat maka terlantiklah seorang pemimpin yang bukan hanya berasaskan prinsip kebenaran, malah berkemungkinan jelas mentampakkan ia berasaskan kebatilan.

Contohnya seseorang pemimpin itu dilantik adalah bukan kerana kelayakannya dari segi kepemimpinan tetapi berdasarkan pemilikan hartanya yang banyak serta pengaruhnya dalam bidang-bidang tertentu terutamanya pengaruhnya dalam bidang ekonomi membolehkannya dicalonkan dalam pilihanraya. Dengan sogokan yang diberikan kepada rakyat membuatkannya dilantik menjadi pemimpin. Ini jelas menunjukkan kebatilan yang nyata dari segi pemilihan pemimpin dalam sistem demokrasi.

Walaupun tidak dinafikan syarat-syarat yang diperlukan dalam sistem demokrasi untuk seseorang itu boleh dicalonkan untuk bertanding dalam pilihanraya seperti mempunyai latar belakang yang baik dari segi akademik dan peribadi, bukan seorang yang telah disenarai hitamkan dan tidak pernah terlibat dalam sebarang bentuk jenayah atau pernah dipenjarakan namun ia tidak menunjukkan pemilihan pemimpin yang berasaskan kebenaran yang disarankan dalam al-Quran yang menekankan ciri keimanan kepada Tuhan yang menjadi tonggak dan tunjang kepada kepimpinan yang adil, bijaksana dan seumpamanya.

Dalam sistem syura, sebelum seseorang itu dilantik menjadi khalifah, calon khalifah itu sendiri dinilai dalam permesyuaratan ahli-ahli majlis syura. Seterusnya ia dinilai berdasarkan persetujuan seluruh rakyat dan rakyat bebas untuk menerima atau menolak seseorang calon khalifah tersebut. Hak kebebasan rakyat dapat dilihat dengan mengkaji terus ucapan khalifah Abu Bakar as-Siddiq seperti berikut :"Wahai Manusia, sesungguhnya aku telah dilantik ke atas kamu dan bukanlah aku orang yang paling baik di antara kamu. Kalau aku lemah kamu betulkanlah aku dan kalau aku berbuat baik, kamu tolonglah aku, benar itu amanah dan dusta itu khianat. Yang lemah di kalangan kamu adalah kuat di sisiku, sehingga aku mengambil hak daripadanya insya`Allah ...."

Daripada ucapan Khalifah Abu bakar ini terdapat beberapa perkara berkaitan kebebasan politik iaitu perkataan yang menyebut "saya telah dilantik ke atas kamu." Ini menunjukkan hak umat untuk memilih ketua negara. Manakala kata-kata “Bukankah aku orang paling baik di kalangan kamu." Ini menunjukkan ketua negara adalah juga daripada rakyat negara tersebut.

Selain itu, kata-kata seperti "Jika saya lemah kamu betulkanlah saya, jika saya berbuat baik kamu bantulah saya." Ucapan ini pula menunjukkan hak rakyat yang dianggap sebagai pemerhati bagi sesebuah pemerintahan. "Taatilah aku selagi aku taat kepada Allah, apabila aku durhaka kepada Allah dan Rasulnya kamu tidak wajib taat lagi kepada ku." Kenyataan ini pula menunjukkan, bahawa walaupun seseorang pemerintah itu ada mengikut sistem-sistem dalam sesebuah negara namun apabila beliau tidak lagi mengikut lunas-lunas agama Islam maka rakyat tidak perlu patuh kepadanya.Berbeza sama sekali dalam sistem demokrasi apabila seseorang itu telah dilantik menjadi pemimpin, ia perlu patuh dan taat dalam segenap segi walaupun dalam perkara-perkara kemungkaran dan kemaksiatan. Dalam sistem demokrasi, seseorang pemimpin itu hanya boleh digulingkan dalam pilihanraya dan selagi ia memegang jawatannya, rakyat perlu akur dengan arahan yang dikeluarkan dan hanya boleh mempertikaikannya sekiranya ada sokongan majoriti.

PERBEZAAN ANTARA SISTEM SYURA DENGAN SISTEM DEMOKRASI

Dari segi bidang kuasa:

Dalam sistem Syura, bidang kuasa tertakluk kepada institusi kekhalifahan yakni kuasa seseorang khalifah terhad kepada peruntukkan kuasa yang telah disyariatkan dalam al-Quran. Maknanya seseorang khalifah itu perlu amanah dalam kepimpinannya dan haram baginya untuk pecah amanah. Seseorang khalifah dalam sistem syura perlu mempunyai ketegasan yang tinggi dalam soal mempertahankan syariat iaitu memperjuangkan kebenaran dan menghapuskan kebatilan.

Dalam sistem demokrasi pula, seseorang pemimpin itu mempunyai bidang kuasa yang luas termasuklah dalam perkara-perkara yang diharamkan dari segi syariat asalkan sesuatu perkara itu dipersetujui oleh majoriti rakyat. Sesuatu perkara yang diharamkan oleh syariat boleh menjadi halal dengan kuasa seseorang pemimpin itu asalkan difikirkan perlu dan mendapat sokongan majoriti rakyat.Dengan kata lain, bidang kuasa yang digunakan adalah berpandukan akal fikiran manusia ataupun mengikut logikal akal manusia semata-mata dan bukan berpaksikan Al-Quran dan As-Sunnah.

Justeru, dalam sistem syura seseorang khalifah itu juga menggunakan kuasanya berdasarkan garis panduan yang telah ditetapkan dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Sebagai contoh seseorang khalifah adalah haram baginya menerima atau memberi rasuah kerana rasuah dikira sebagai pecah amanah dari segi pemerintahannya. Berbeza sama sekali dengan sistem demokrasi di mana pemimpin- pemimpin yang berfahaman demokrasi menggunakan kuasa mereka berdasarkan perlembagaan negara yang di gubal yang mana perlembagaan yang digubal itu bukan menjadikan asas Al-Quran dan As-Sunnah sebagai rujukan utama dalam pembentukkan perlembagaan negara tersebut.

Sehubungan itu, dalam sistem syura khalifah-khalifah diwajibkan menjalankan pemerintahan atau menggunakan kuasa yang di amanahkan berasaskan prinsip kebenaran dan keadilan. Dalam sistem demokrasi pula, pemimpin-pemimpin menggunakan kuasanya adalah untuk kepentingan diri dan rakyat biarpun kuasa yang di gunakan adalah menjurus ke arah kebatilan, kemaksiatan ataupun kemungkaran. Contohnya, pemberian lesen kepada individu-individu tertentu dalam kes penjualan arak secara berleluasa di kawasan yang mana kebanyakan penduduknya adalah orang islam.

Dari segi bidang kuasa kehakiman pula, jelas menunjukkan perbezaan yang amat ketara antara sistem syura dengan sistem demokrasi. Dalam sistem syura, hakim memberikan pengadilan berdasarkan keadilan dimana prinsip keadilan itu telah dijelaskan dalam Al-Quran..Contohnya, seseorang yang telah disahkan bersalah dan dijatuhkan hukuman maka tiada lagi pertikaian atau rayuan baginya dan seharusnya hukuman tersebut hendaklah segera dilaksanakan. Berlainan dengan bidang kuasa kehakiman dalam sistem demokrasi yang mana seseorang hakim boleh membenarkan seseorang yang telah disahkan bersalah dan dijatuhkan hukuman untuk mengemukakan rayuan ke Mahkamah Rayuan dan sekiranya diluluskan oleh yang DiPertuan Agong hukuman tersebut boleh diringankan seperti yang berlaku di Malaysia.

Oleh yang demikian, prinsip keadilan dan kebenaran telah dicabuli oleh suatu sistem yang dirangka mengikut akal fikiran manusia semata-mata. Ini jelas membuktikan sistem syura yang diamalkan pada zaman Khulafa’ ar-Rasyidin adalah berbeza sama sekali dengan sistem demokrasi yang diamalkan pada zaman sekarang.

PERBEZAAN ANTARA SISTEM SYURA DENGAN SISTEM DEMOKRASI

Dari segi bidang kuasa:

Dalam sistem Syura, bidang kuasa tertakluk kepada institusi kekhalifahan yakni kuasa seseorang khalifah terhad kepada peruntukkan kuasa yang telah disyariatkan dalam al-Quran. Maknanya seseorang khalifah itu perlu amanah dalam kepimpinannya dan haram baginya untuk pecah amanah. Seseorang khalifah dalam sistem syura perlu mempunyai ketegasan yang tinggi dalam soal mempertahankan syariat iaitu memperjuangkan kebenaran dan menghapuskan kebatilan.

Dalam sistem demokrasi pula, seseorang pemimpin itu mempunyai bidang kuasa yang luas termasuklah dalam perkara-perkara yang diharamkan dari segi syariat asalkan sesuatu perkara itu dipersetujui oleh majoriti rakyat. Sesuatu perkara yang diharamkan oleh syariat boleh menjadi halal dengan kuasa seseorang pemimpin itu asalkan difikirkan perlu dan mendapat sokongan majoriti rakyat.Dengan kata lain, bidang kuasa yang digunakan adalah berpandukan akal fikiran manusia ataupun mengikut logikal akal manusia semata-mata dan bukan berpaksikan Al-Quran dan As-Sunnah.

Justeru, dalam sistem syura seseorang khalifah itu juga menggunakan kuasanya berdasarkan garis panduan yang telah ditetapkan dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Sebagai contoh seseorang khalifah adalah haram baginya menerima atau memberi rasuah kerana rasuah dikira sebagai pecah amanah dari segi pemerintahannya. Berbeza sama sekali dengan sistem demokrasi di mana pemimpin- pemimpin yang berfahaman demokrasi menggunakan kuasa mereka berdasarkan perlembagaan negara yang di gubal yang mana perlembagaan yang digubal itu bukan menjadikan asas Al-Quran dan As-Sunnah sebagai rujukan utama dalam pembentukkan perlembagaan negara tersebut.

Sehubungan itu, dalam sistem syura khalifah-khalifah diwajibkan menjalankan pemerintahan atau menggunakan kuasa yang di amanahkan berasaskan prinsip kebenaran dan keadilan. Dalam sistem demokrasi pula, pemimpin-pemimpin menggunakan kuasanya adalah untuk kepentingan diri dan rakyat biarpun kuasa yang di gunakan adalah menjurus ke arah kebatilan, kemaksiatan ataupun kemungkaran. Contohnya, pemberian lesen kepada individu-individu tertentu dalam kes penjualan arak secara berleluasa di kawasan yang mana kebanyakan penduduknya adalah orang islam.

Dari segi bidang kuasa kehakiman pula, jelas menunjukkan perbezaan yang amat ketara antara sistem syura dengan sistem demokrasi. Dalam sistem syura, hakim memberikan pengadilan berdasarkan keadilan dimana prinsip keadilan itu telah dijelaskan dalam Al-Quran..Contohnya, seseorang yang telah disahkan bersalah dan dijatuhkan hukuman maka tiada lagi pertikaian atau rayuan baginya dan seharusnya hukuman tersebut hendaklah segera dilaksanakan. Berlainan dengan bidang kuasa kehakiman dalam sistem demokrasi yang mana seseorang hakim boleh membenarkan seseorang yang telah disahkan bersalah dan dijatuhkan hukuman untuk mengemukakan rayuan ke Mahkamah Rayuan dan sekiranya diluluskan oleh yang DiPertuan Agong hukuman tersebut boleh diringankan seperti yang berlaku di Malaysia.

Oleh yang demikian, prinsip keadilan dan kebenaran telah dicabuli oleh suatu sistem yang dirangka mengikut akal fikiran manusia semata-mata. Ini jelas membuktikan sistem syura yang diamalkan pada zaman Khulafa’ ar-Rasyidin adalah berbeza sama sekali dengan sistem demokrasi yang diamalkan pada zaman sekarang.

PERBEZAAN ANTARA SISTEM SYURA DENGAN SISTEM DEMOKRASI

Dari segi hak orang bukan Islam dalam pemerintahan negara Islam:

Sesungguhnya dalam sistem pemerintahan atau pentadbiran negara Islam, prinsip keadilan dan persamaan hak adalah penting dalam menjamin keselamatan dan kesejahteraan rakyatnya tidak kiralah umat Islam mahupun bukan Islam.Ini dapat dilihat pada zaman pemerintahan Rasullullah s.a.w yang telah berjaya menubuhkan sebuah negara Islam yang mengamalkan sistem pemerintahan dan perundangan yang berasaskan syariat islam. Semua rakyatnya mendapat hak yang adil dan saksama. Walaupun menghadapi tentangan daripada kaum Quraisy Makkah dan gangguan daripada Yahudi dan kaum bukan Islam. Ia terbentuk berdasarkan sebuah kanun atau perjanjian bertulis iaitu Piagam Madinah yang telah dibentuk berdasarkan wahyu.. Ia mengandungi beberapa fasal yang melibatkan hubungan antara orang Islam dan bukan Islam dan merangkumi aspek politik, agama, sosial, ekonomi dan ketenteraan. Dalam bidang politik, semua manusia adalah berprinsipkan sama rata dalam Islam. Sistem pemerintahan yang berasaskan sistem syura adalah tidak sama dengan sistem demokrasi yang telah dijalankan oleh negara kita sekarang ini. Ia dapat dliihat dari segi hak dan tanggugngjawab rakyatnya.

Melalui sistem syura, pemimpin dipilih berdasarkan akhlak yang baik,berilmu, adil dan memeiliki kecerdasan iaitu keupayaan untuk memikul tanggungjawab sebagai seorang pemimpin. Rakyatnya yang bernaung dibawah pemerintahan ini seharusnya taat terhadap pemerintahan negara. Selain mempunyai tanggungjawab, mereka juga mempunyai hak tertentu, tidak kiralah golongan Islam mahupun bukan Islam. Dalam sistem syura orang bukan Islam boleh mengeluarkan suara memberi pendapat mereka. Sungguhpun begitu, mereka tidak berhak campur tangan dalam pentadbiran orang Islam. Contohnya menjawat jawatan ketua dalam bidang tertentu seperti pendidikan, kewangan dan lain-lain lagi. Golongan ini hanya berhak menjadi wakil kepada kaumnya sahaja serta bertugas untuk menjaga kepentingan kaumnya. Dalam menjaga kepentingan kaumnya mereka boleh mengemukakan permasalahan yang dihadapi oleh kaumnya untuk dibincangkan bersama untuk diselesaikan. Mereka juga boleh meminta peruntukkan kewangan daripada majlis syura. Selain dari itu juga, mereka boleh meminta majlis syura meluluskan adat-adat keagamaan kaumnya sebagai menjaga hubungan sosial antara kaum. Dengan ini, jelaslah menunjukkan dalam teori politik Islam konsep kerajaaan adalah terhad. Golongan bukan Islam juga harus dilindungi kepentingannya seperti hartanya, nyawanya, dan lain-lain lagi dari bahaya.Walaupun mereka bukan dari agama Islam mereka adalah tergolong dalam rakyat yang bernaung dan tunduk serta patuh dibawah pemerintahan Islam

Dalam pemerintahan yang berasaskan demokrasi pula, golongan bukan Islam ini mempunyai hak yang sama dengan golongan orang Islam. Golongan bukan Islam ini berhak campur tangan dalam sistem pentadbiran dan pemerintahan. Mereka bebas untuk bersuara dan menjadi pemimpin dalam bidang pentadbiran seperti kewangan, pendidikan dan lain-lain lagi.Ia jelas sekali berbeza dengan sistem syura dimana golongan ini tidak terhad untuk menjadi wakil dan menjaga kepentingan kaumnya sahaja, malah mereka berhak untuk menjadi pemimpin kepada orang Islam. Contohnya ialah seperti bidang pendidikan, ekonomi, kewangan dan lain-lain lagi. Sebagai kesimpulannya jelaslah sistem syura adalah sejenis corak sistem pemerintahan yang adil dan menjaga hak-hak serta bertanggungjawab dalam menjaga kepentingan rakyatnya. Ini dapat dilihat pada zaman pemerintahan khalifah Umar Abd Khattab dimana dibawah sistem syura tentera Islam tidak dibenarkan merampas tanah-tanah orang bukan Islam dikawasan yang baru ditakluki. Kita juga boleh mengambil iktibar daripada peristiwa pengadilan yang dijalankan terhadap tawanan Yahudi bani Quraisy. Pengadilan ini dijalankan berdasarkan sistem syura.


Kesimpulan

Kesimpulan yang dapat dibuat di sini adalah sistem syura dan sistem demokrasi adalah dua sistem yang berbeza. Perbezaan yang terdapat pada kedua-dua sistem ini dapat dibezakan dari segi definisi, pemilihan khalifah/pemimpin, bidang kuasa, perundangan dan hak bersama.

Berdasarkan aspek-aspek ini demokrasi di dalam Islam telah mengariskan beberapa ciri demokrasi Islam kebebasan mengikut had undang-undang, kesamarataan di sisi undang-undang, kerajaan melalui persetujuan dan permusyawaratan dan proses pembuatan keputusan yang dimaklumkan melalui perbatasan perlembagaan. Undang-undang dalam negara Islam adalah berdasarkan sumber undang-undang Allah. Manakala undang-undang demokrasi liberal adalah berbentuk sekular. Ini termasuklah mengenai kedaulatan rakyat.

Undang-undang Islam juga dianggap sebagai satu nusus yang dianggap sah secara berkekalan. Mana-mana individu tidak berhak menggubalnya. Manakala di dalam demokrasi barat tidak ada undang-undang yang sah secara berkekalan dan boleh berubah-ubah. Ini menunjukkan bahawa rakyat di dalam negara Islam adalah tertakluk kepada pembatasan dan undang-undang Allah manakala bagi rakyat di sebuah negara demokrasi barat rakyat bebas menggubal undang-undang dan diluluskan oleh kabinet.

Akhir sekali, demokrasi berprinsip kedaulatan rakyat adalah berbeza dengan sebuah negara demokrasi Islam kerana rakyat dalam sebuah negara demokrasi Islam mempunyai perbatasan dan undang-undang yang wajib diikuti iaitu berlandaskan Agama. Manakala di sebuah negara demokrasi barat perlembagaan dan agama dua sistem yang diasingkan.


Bibliografi


 1. Ahmad Syafii Maarif, 1987. Islam dan Masalah Kenegaraan, Lembaga Penilaian Pendidikan dan Penerangan Ekonomi dan Social. Indonesia.
 2. Alias Othman, 1991. Asas-Asas Pemikiran Politik Islam. Kuala Lumpur.
 3. ASY Syeikh ALLAMAH Muhamad Hussein Tabataba `E 1984 Gagasan Politik Islam, Dewan Pustaka Fajar Kuala lumpur.
 4. H. Zainal Abidin Ahmad, 1977, Ilmu Politik Islam III Sejarah Islam dan Umatnya Sampai Sekarang, Jakarta.
 5. H. Zainal Abidin 1977, Ilmu Politik Islam, Jakarta.
 6. Idris Zakaria, 1991. Teori Politik Al-Farabi dan Masyarakat Melayu, Dewan Bahasa dan Pustaka Kuala Lumpur.
 7. Klaus Ferdinand and Moohdi Mozaffari 1988, Islam: State and Society, Gurzon Press.
 8. Dr. Lukman Thaib, 1995, Syura dan Aplikasinya Dalam Pemerintahan Pada Masa Kini, Kuala Lumpur.
 9. Muhamad Asad, 1964. Azas-Azas Negara dan Pemerintahan Di Dalam Islam Terjemahan Drs. Muhammad Radjab, Jakarta.
 10. Qamar-UD-DIN-Khan ...19.. , Maududis Theory of the State.
 11. Syed Abul Al-Maududi, 1404, Teori Politik Islam.
 12. Ta req Y. Ismael and Zacqueline S. Ismael 19 Government and Politics in Islam, London.
 13. Dr. Zainal 1987. Filsafat Sejarah Ibn Khaldun, Bandong
yang menyatakan kebenaran
Ustaz Syed Faiz Al-Idrus As-Sayyid Faez Al 'Aydrus السيد احمد فائزالعيدروس
الله موجود بلا مكان ولا تحيز في أي جهة
Aqidah di dahulukan,
Syari'ah menjadi amalan
Membangun mengikut Islam

0 ulasan:

Catat Ulasan