Pages

Rabu, 9 Januari 2013

ISU AMANAT TG HAJI HADI AWANG
Ringkasan berkaitan fatwa isu "Amanat".
بسم الله الرحمن الرحيم


Apa itu fatwa?
·        Fatwa Ar keputusan tentang sesuatu hukum agama (yg belum pernah diputuskan lagi) berdasarkan nas al-Quran, hadis, dan sumber hukum lain, termasuk ijtihad oleh mufti (atau mereka yang berwenang tentang keputusan hukum syarak).
[Kamus Dewan,Edisi ke-3]
·        Pada bahasa ia diambil daripada afta-ifta'an yang memberi maksud menjelas dan menghuraikan hukum permasalahan. 
             Dari Segi Istilah

Pada istilahnya pula, fatwa mempunyai pelbagai definisi antaranya:
1.     Fatwa adalah sebagai jawapan yang dibuat oleh mufti pada perkara yang berlaku apabila diajukan soalan kepadanya.

2.     Fatwa ialah mengkhabarkan hukum Allah SWT sama ada pada yang mesti atau harus.
Peruntukan Mengenai Fatwa Dalam Undang-Undang

Di dalam Akta Pentadbiran Undang-Undang Islam (Wilayah-Wilayah Persekutuan) 1993 [Akta 505], peruntukan mengenai fatwa dijelaskan di bawah Seksyen 34 iaitu:
1.     Maksud Fatwa iaitu pendapat atas apa-apa persoalan yang belum diselesaikan atau yang  menimbulkan pertikaian mengenai atau berhubung dengan Hukum Syarak;

2.     Mengenai bila sesuatu fatwa itu boleh dibuat, iaitu apabila diperintahkan oleh Yang di-Pertuan Agong, atau atas permintaan orang ramai melalui surat yang dihantar kepada Mufti, atau dibuat atas kehendak Mufti itu sendiri;

3.     Sesuatu pernyataan yang dibuat oleh Mufti hanya boleh diambil sebagai fatwa jika pernyataan itu disiarkan dalam warta berhubung dengan Hukum Syarak;

4.     Sesuatu fatwa yang telah disiarkan dalam warta hendaklah dipatuhi oleh semua umat Islam yang berada di negeri itu, kecuali amalan peribadi yang dibenarkan mengikut Hukum Syarak; dan

5.     Fatwa yang diwartakan merupakan sebahagian daripada undang-undang yang perlu diikuti oleh semua Mahkamah Syariah bagi negeri itu.  
  
[Portal Rasmi Fatwa Malaysia]

Saya kira, penjelasan berkaitan fatwa di atas telah jelas dan mudah difahami.Saya cuba jelaskan isu fatwa berkaitan "Amanat Hj hadi" kerana di sana ada suara-suara yang menyatakan bahawa Majlis Fatwa Kebangsaan tak pernah menfatwakannya.Betulkah dakwaan suara-suara itu?

15 Jamadil-Akhir 1401-20 Februari 1981

مجلس اوڬام اسلام دان عادة استعادة ملايو كلنتن
  
Keputusan Jemaah Ulama Mengenai Masalah Kafir-mengkafir. 

Pada masa akhir-akhir ini terdapat beberapa golongan umat Islam yang telah mengeluarkan fatwa-fatwa atau pendapat-pendapat mengenai masalah agama yang sangat mengelirukan serta membawa kepada perbahasan di kalangan umat Islam khasnya di Negeri Kelantan.

Di antara masalah yang telah dikeluarkan pendapat-pendapat atau fatwa-fatwa ialah seperti berikut :-

1)Tidak sah sembahyang dibelakang imam orang Barisan
(UMNO- Barisan Nasional).

2) Haram dimakan daging binatang sembelihan orang 
Barisan (UMNO- Barisan Nasional) kerana tidak sah
sembelihannya.

3) Terfasakh nikah di antara suami isteri orang Barisan
(UMNO- Barisan Nasional) dengan orang bukan Barisan 
(UMNO- Barisan Nasional).

4)Tidak sah akad nikah oleh imam dari golongan Barisan 
(UMNO- Barisan Nasional).

5) Kena diperbarui nikah yang diaqadkan oleh imam dari
Barisan (UMNO- Barisan Nasional).

6) Tidak boleh ditanam mayat orang Barisan 
(UMNO- Barisan Nasional) di perkuburan Islam.

7) Orang Barisan (UMNO- Barisan Nasional) mati tidak
boleh disembahyangkan ke atasnya kerana murtad dan
mereka juga tidak boleh sembahyangkan ke atas mayat 
orang Pas.

8) Orang Barisan (UMNO- Barisan Nasional) tak payah
sembahyang,puasa,naik haji kerana tidak diterima oleh 
Tuhan amalan itu daripada mereka.

Majlis Agama Islam dan Istiadat Melayu Kelantan dan Pejabat Mufti Kerajaan Kelantan telah menerima banyak surat yang telah dihantar oleh orang ramai mengenai masalah fatwa-fatwa atau pendapat-pendapat ini dan banyak menerima laporan mengenai kedudukan masyarakat islam di negeri ini dari pendapat-pendapat atau fatwa-fatwa yang disebarkan itu.

Oleh kerana kesan daripada pendapat-pendapat atau fatwa-fatwa ini sangat besar bahayanya kepada perpaduan umat Islam maka jemaah ulama telah mengadakan suatu mesyuarat khas yang dipengerusikan oleh Yang Berhormat Sohibul-Fadilah Dato' Mufti Kerajaan Kelantan dan dihadiri oleh semua jemaah ulama yang terdiri dari :-

1) Yang Berbahagia Dato' Haji Ismail Bin Haji Yusoff - 
Timb.Mufti Kerajaan Kelantan.

2) Al-Fahdil Tuan Hj Abd Aziz bin Hj.Abu Bakar - 
Pondok Terusan,Pasir Tumbuh.

3) Al-Fahdil Tuan Hj Abul Ghani bin Awang Chik - 
Pondok Kubang Bemban,Pasir Mas.

4) Al-Fahdil Tuan Hj Mohamad bin Hj Yusoff- 
383 Jalan Atas Banggol.Kota Baru.

5) Al-Fahdil Tuan Hj Hassan bin Hj Ismail - 
Maahad Muhammadi,Kota Baru.

6) Al-Fahdil Tuan Hj Abdullah bin Hj.Abd Rahman - 
Pondok Lubuk Tapah,Pasir Mas.

7) Al-Fahdil Tuan Hj Hasbullah bin Hj. Mohd Hassan - 
Iman Besar Masjid Muhammadi.

8) Al-Fahdil Tuan Hj Hassan bin Hj.Idris - 
Penolong Pengarah Yayasan Sekolah Agama Kelantan 
(JASA) Lundang,Kota Baru.

Mesyuarat khas itu telah membahaskan perkara-perkara yang tersebut di perenggan 2 di atas serta juga ceramah-ceramah yang disalin ke dalam kaset-kaset atau pita rakaman berhubung dengan fatwa-fatwa atau pendapat-pendapat tersebut itu dan mengambil keputusan bahawa :-

"SETELAH MEMBAHAS MENGENAI PERKARA-PERKARA TERSEBUT DENGAN BERALASAN KEPADA KITAB-KITAB TAFSIR DAN KITAB-KITAB TAUHID KARANGAN ULAMA' YANG MUKTABAR,MAKA DENGAN SEBULAT SUARA JAMAAH ULAMA' MEMBUAT KEPUTUSAN BAHAWA KELAPAN-LAPAN PERKARA YANG TERSEBUT ADALAH TIDAK BENAR DAN BERTENTANGAN DENGAN AJARAN ISLAM,SERTA SANGAT MENDATANGKAN BAHAYA TERHADAP AQIDAH ISLAMIAH DAN PERPADUAN ORANG-ORANG ISLAM"

Oleh yang demikian Majlis Agama Islam dan Istiadat Melayu Kelantan memberi nasihat kepada orang ramai supaya jangan terkeliru dengan pendapat-pendapat atau fatwa-fatwa yang menyeleweng serta menyesatkan umat islam yang dibuat oleh orang-orang yang tidak bertanggungjawap.

Sekian dan diharap mendapat perhatian semua lapisan umat islam dinegeri ini.

(Dato' Hj Wan Mohamed bin Yusuf )
b/p Yang Dipertua.
Di Pejabat Agama Islam Kelantan,Kota Baru,Pada 15 Jamadil Akhir 1401.

Jika dilihat tarikh keputusan ini, lebih awal dari Amanat Hj Hadi yang disampaikan pada 7 April 1981.Apa erti semua ini?

Ini bererti bahawa sudah ada fahaman atau doktrin kafir-mengkafir dalam mainan politik negara sebelum itu lagi. Jelasnya, Amanat Hj Hadi seakan-akan merupakan kesinambungan dari ajaran doktrin kafir-mengkafir itu samada disengajakan atau tidak. Apa yang telah berlaku, telah berlaku.


27 Safar 1405-21 November 1984Mesyuarat Jawatankuasa Fatwa Majlis Kebangsaan Bagi Hal Ehwal Ugama Islam Malaysia yang bersidang pada 21 November 1984 telah membincangkan mengenai isu kafir mengkafir sesama orang Islam. Mesyuarat telah membuat keputusan seperti berikut:

1.     Bahawa jika ada tuduhan atau anggapan oleh ahli atau penyokong PAS atau oleh sesiapa jua bahawa ahli UMNO, pemimpin atau pegawai Kerajaan  yang beragama Islam sebagai kafir atau sebaliknya iaitu ahli-ahli UMNO, pemimpin atau pegawai Kerajaan yang beragama Islam menuduh pemimpin atau ahli-ahli PAS kafir, adalah tidak benar sama sekali dan sia-sia. Oleh yang demikian ahli-ahli UMNO atau sesiapa jua yang mengucap Dua Kalimah Syahadah adalah tetap orang Islam selagi tidak dihukum murtad oleh pihak berkuasa agama Islam Malaysia.

2.     Sesiapa yang membuat tuduhan atau anggapan bahawa ahli-ahli UMNO, pemimpin atau pegawai Kerajaan atau sesiapa juga yang beragama Islam sebagai kafir, maka perbuatan itu adalah haram dan hendaklah bertaubat kepada Allah. Perbuatan itu hendaklah diberhentikan dengan serta merta.

15 Jamadil-Awal 1423-24 Julai 2002
Keputusan Majlis Fatwa Kebangsaan pada tahun 2002.
Amanat Haji Abdul Hadi
Tarikh Keputusan: 
24 Jul, 2002
Keputusan:

1. Bahawa Amanat Tuan Guru Haji Abdul Hadi adalah -
(a) bercanggah dari segi ajaran Islam;
(b) bercanggah dengan kepentingan masyarakat Islam dan kemuliaan Agamanya; dan
(c) bercanggah dengan prinsip dakwah Islamiah.
2. Mana-mana orang Islam adalah dilarang -
(a) menyebar, mengajar, mempelajari dan mengamalkan amanat tersebut; dan
(b) menjual, mencetak, mengedar, membeli atau memiliki amanat tersebut.

Status Penwartaan: 
Diwartakan
Tarikh Diwartakan: 
25 Jul, 2002
Nombor Rujukan: 
PMM/0020 Jld.4 (61)
Akta/Enakmen: 
M.P.U. 13
  


Kenapa selepas difatwakan pada tahun 1984, difatwakan pula pada tahun 2002? Ini menunjukkan bahawa fahaman itu telah meresap masuk ke dalam sebahagian orang dan diamalkan sehingga menimbulkan suasana komuniti yang tidak nyaman.Doktrin amanat itu akan terus meresap dan meresap jika tidak ditarik balik atau dibatalkan oleh empunya amanat.

Saya menyokong penuh Samahatul-Mufti, Tan Sri Harussani yang menyatakan bahawa amanat itu salah dan perlu ditarik balik. Pada pendapat saya ini bukan soal hak untuk beri penerangan atau penjelasan. Ini adalah kenyataan salah yang perlu dibetulkan. Sekiranya beralasankan hak untuk memberi penjelasan, kenapa masa 7 April 1981 dahulu tidak meminta penjelasan dari pihak lawannya sebelum dikeluarkan amanat itu?

Saya melihat jalan terbaiknya ialah menarik balik amanat itu.


والله أعلمMeludah ke langit terkena muka sendiri.

 بسم الله والحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله وآله و صحبه ومن والاه
Isu Amanat Hj Hadi bukan kerana isu lama yang diperangat kembali atau isu yang dah basi kononnya.Isunya adalah kesan negatifnya juga keabsahannya pada Fikah. الفِقْْهُ هُوَ الحِلُّ. Bertanggung jawablah dengan apa yang telah dilakukan.
"Apa statusku?". Jika ditanya begitu, berikut adalah respons saya. "Statusmu?" tanya balik. "Ya lah. Dah tok imam UMNO baca khutbah Jumaat tak sah, orang UMNO sembelih pun tak sah sebab UMNO kafir ikut amanat apa tak tau yang tengah kecoh² tu." Dalam hati "Aduh², bahana apa pulak dah kali ni. Tak habis² dengan amanat ni." Disambung "Macam mana dengan statusku? Aku mengaji agama tak tinggi, takat KAFA ja. Mak aku PAS ayah aku UMNO. Depa kahwin masa amanat tu keluar. Sah dak perkahwinan depa tu sebab yang aku tau orang Islam tak boleh kahwin orang kafir. Ayah aku kafir la kan kalau ikut amanat tu? Dia tak keluar UMNO sampai dia mati. Sekarang ni macam mana, aku ni? Aku ni anak luar nikah ka?". Respon "MAIK dah keluar kenyataan tentang tu.Tak yah risau la. Statusmu adalah anak dalam nikah. Jangan dok hirau sangat cakap² orang politik pasai agama ni." 
Moralnya, kawan² UMNO jangan risau la pasai status perkahwinan ka anak ka apa ka. Sah!Sah!Sah! kalau cukup syarat yang ada dalam kitab² Fikah. Tak payah dengar benda² pelik gitu. Amanat tu dari ceramah politik bukan kuliah akademik. Hakikatnya tak dak nilai akademis hanya menyemai prejudis.
[Tiada kena mengena dengan sesiapa.Sekadar mencakar minda.Pun begitu,amanat tu masih dipegang di sebahagian tempat.Jika benar ditanya begini,masing² bertanggungjawab dengan apa yang dibawa.Kalau tanya saya,tu lah jawapan ringkas saya.]
 "Mempertahankan Perlembagaan Persekutuan, Islam sebagai agama bagi Persekutuan dan agama-agama lain boleh diamalkan dengan aman dan damai di mana-mana di negara ini serta melindungi kedudukan istimewa orang Melayu dan anak negeri mana-mana antara Negeri Sabah dan Sarawak dan kepentingan sah kaum-kaum lain sejajar dengan Perkara 153."

Di atas adalah dasar bersama PR [DAP-PKR-PAS] yang terdapat dalamBuku Jingga. Maka tak perlu cerita panjang. Hj Hadi perlu tarik balik amanatnya itu untuk menunjukkan halatuju politiknya. Saya pernah tulis dulu yang saya tak perlu untuk susah-susah keluar mengundi jika Hj Hadi tak tarik amanatnya. Inilah antara sebab mudahnya. PAS pun nak kekalkan perlembagaan penjajah yang telah dikafirkan pengamal atawa orang orang yang mengekalkannya oleh Hj Hadi dalam amanatnya. Jadi, mantiknya mudah. Sokong PAS pun turut sama kafir kalau ikut amanat Hj Hadi. Sokong UMNO tak boleh[ikut faham orangPAS], PAS pun 2x5 saja,baik duduk rumah. Sebab itulah untuk meredakan keadaan & kepentingan jangka hayat PAS, Hj Hadi perlu bertindak segera.

"Mengesahkan lagi dan memulihkan Perlembagaan
Malaysia kepada rangka kerja sekular yang asal, iaitu
sebagai sistem undang-undang tertinggi negara yang
menghormati nilai-nilai demokrasi dan hak asasi manusia
dengan memberi hak yang saksama kepada setiap rakyat
Malaysia;"


Ini pula adalah antara matlamat-matlamat dalam Perlembagaan DAP. Nampak tak betapa perjuangan mereka nak mensekularkan negara? Jadi siapa yang sekular sekarang & siapa yang sokong sekular?

PAS bersama DAP & acap kali dilihat membela DAP pada perkara yang tak sepatutnya seperti penceramah DAP gunakan ayat Quran. PASbersama parti yang sekular. Memang berlaku pertembunganlah antara amanatnya dengan dasar bersama PR. Benar! Kalau nak kan kuasa, apa-apa pun jadi tak apa, boleh-boleh saja, kira halal lah. Ingatlah! Jangan kerana kuasa akidah punah. Ini isu "takfir". Jelas dalam amanatnya itu mengkafirkan orang yang mengekalkan Perlembagaan penjajah. Mufti Wilayah dah beri peringatan, ini berkaitan akidah, jika yang dituduh kafir itu tak kafir maka hukum kafir itu kembali kepada si penuduh.

قوله ﷺ : إذا كفر الرجل أخاه فقد باء بها أحدهما
Sabda Baginda Nabi ﷺ : Jika seseorang mengkafirkan saudaranya, nescaya kembali [kafir itu] kepada salah seorang dari keduanya.

Amanat itu wajib ditarik balik olehnya. Saya tak lihat keabsahannya pada Fikah. Mana "مخرج عليه"nya? Mana "العلاقة" pada "العلة" untuk menatijahkan hukum "kafir" itu. Banyak lagi yang perlu dibahaskan jika nak dibahas menurut Fikah. Banyak elemen yang perlu dijelaskan kerana terdapat banyak elemen yang perlu kepada penjelasan. Cukup dengan nasihat mufti. Sebab itu saya tak tulis perbahasan Fikah secara panjang di sini, cuma secuit saja.
Semoga Allah memberi kefahaman yang terang & nyata kepada kita & mereka umpama matahari menyinari bumi..bersama beroleh hidayah..آمِيْن. 
Sedikit lagi tambahan berkaitan amanat itu. Amanat itu bersifat khusus bukan umum. Sebab itulah saya menolaknya. Jika ada yang menyatakannya umum, maka di mana umumnya? Kenapa tak berimamkan imam orang UMNO? Kenapa tak makan sembelihan orangUMNO? Jika amanat itu bersifat umum, perkara sebegini tak berlaku. Adakah orang PAS tersalah faham amanat Tok Guru mereka? Kalau begitu, kenapa tak dibetulkan dahulu? Kenapa bila dah melarat sampai sekarang baru nak kata umum lah khusus lah, dekat PRU13 lah & macam-macam alasan? Kita cuba cari sikit di mana umumnya amanat itu. Mari baca petikannya;
[Saudara-saudara sekelian percayalah,

Kita menentang UMNO, bukan kerana nama dia UMNO. Kita menentang Barisan Nasional bukan kerana dia lama memerintah kerajaan. Kita menentang dia ialah kerana dia mengekalkan perlembagaan penjajah, mengekalkan undang-
undang kafir, mengekalkan peraturan jahiliyah. Oleh kerana itulah kita menentangmereka. Oleh kerana itulah kita menghadapi mereka. Oleh itulah kita cuba berlawan dengan mereka.
Percayalah saudara-saudara sekelian,

Perjuangan kita adalah jihad, ucapan kita adalah jihad, derma kita adalah jihad. Bergantunglah kita kepada Allah dengan (menghadapi)puak-puak ini kerana kalau kita mati melawan puak-puak ini, mati kita adalah syah
id. Mati kita adalah Islam. Kita tidak perlu masuk Buddha, Kita tidak perlu masuk Hindu, Kita tidak perlu masuk Kristian, Tapi kita menjadi kafir dengan mengamalkan 'politik suku, agama suku'.]
Baiklah! Ganti nama ke-3 semua kembali kepada UMNO. Amanat ini tak akan menjadi umum. Hj Hadi wajib tarik balik amanatnya.Kita melihat dari zahir ucapannya. Adapun niatnya, dialah yang tahu tujuannya berucap begitu. Jelasnya kini, ibarat meludah ke langit terkena muka sendiri. والله أعْلَم
p/s: Berpolitiklah dengan berhemah.Jangan wewenang mempergunakan agama untuk kelansungan hayat parti.الفِقْه هو الحِ
لّ
Al-Faqir naqalkan penulisan Penasihat Pondok Maltaf
Al Fadhil Ustaz Najmuddin Al Azhari Al Qodahi [ Tuan Salim ~ Facebook ]

0 ulasan:

Catat Ulasan